Oferta

Our clients are
always happy :)

zarządzanie kanałami komunikacji

Pomożemy Twojej firmie określić odpowiednie metody komunikacji i strategię działania przy wykorzystaniu różnych kanałów komunikacyjnych. Każda sytuacja wymaga innych metod, dlatego zadbamy by istota Twoich słów była zawsze trafna i zrozumiała.

Do komunikacji potrzebujemy odpowiednich mediów. Najprostszym podziałem są media ustne i pisemne. Pierwsze to tradycyjne rozmowy, gdy widzimy naszego rozmówcę lub gdy rozmawiamy z nim przez telefon, videokonferencje czy podczas przemówienia.

Przez media pisemne rozumiemy natomiast tradycyjne formy takie jak listy, ulotki,notatki oraz nowocześniejsze maile, komunikatory, blogi i inne strony internetowe. W przeciwieństwie do mediów ustnych, wadą pisemnych jest fakt długiego oczekiwania na odpowiedź rozmówcy. Plusem jest natomiast możliwość przemyślenia swojego komunikatu.