Oferta

Our clients are
always happy :)

brandbook

Inaczej Księga marki, czyli przewodnik opisujący szczegółowo sposoby wykorzystania elementów marki takich jak: nazwa, logo, kolorystyka. Brand book pozwala uniknąć późniejszych problemów z prawidłowym projektem materiałów reklamowych takich jak ulotki, broszury czy reklamy prasowe.

Możemy podzielić brandbook na trzy podstawowe części. Pierwsza to ogólne przedstawienie firmy, jej zasad, celu i ogólnej strategii działania. Kolejna to szczegółowe omówienie zasad stosowania logo, omówienie jego składowych oraz metod jego prawidłowego użycia. Na trzecią część składa się natomiast rys historyczny. Czyli przykłady jak identyfikacja wizualna firmy była wykorzystywana we wcześniejszych etapach jej działalności.