ATL/BTL

Dawniej podział działań marketingowych na ATL i BTL był łatwiejszy do sprecyzowania, obecnie specjaliści mają wątpliwości. Do ATL (ang. above the line) zaliczamy reklamę w masowych środkach przekazu tj. telewizja, radio, prasa, plakaty, reklama zewnętrzna.

BTL (ang. Below the line) określane są natomiast mianem reklamy skierowanej do konkretnego odbiorcy np. ulotki, mailing, telemarketing, różnego rodzaju promocje i eventy.

Istnieją zarówno zwolennicy reklam masowy takich jak ATL oraz Ci którzy uważają, że większą skuteczność mają reklamy BTL. Jeśli tylko firmę stać na zainwestowanie w oba działy reklamy, powinny się na to zdecydować, jest to rozwiązanie które daje największą gwarancję odniesienia sukcesu na rynku.

Kontakt
z agencją

Centrala Łódź

Gdańska 126/128
(budynek B, lokal 211)
90-520, Łódź

+48 516 096 995
+48 516 096 996

biuro(at)lifemotion.pl
warszawa(at)lifemotion.pl

Filia Warszawa

Sarmacka 1a
02-972, Warszawa

+48 510 572 466
+48 516 096 995

warszawa(at)lifemotion.pl