Nida Media

Spółka zajmuje się dystrybucją i obrotem energią elektryczną, gazem ziemnym oraz zaopatrzeniem w wodę
i odprowadzaniem ścieków bytowych, wód opadowych
i kopalnianych. Nida Media Sp. z o.o. kapitałowo w połowie należy do Grupy ATLAS, w połowie do SINIAT Sp. z o.o.

Współpracę z Nida Media rozpoczęliśmy od gruntownego rebrandingu, kreując kompletną identyfikację wizualną, logotyp i materiały korporacyjne. Zwieńczeniem naszych działań było zaprojektowanie i wdrożenie serwisu internetowego dla klientów biznesowych i indywidualnych.

Nida Media - Lifemotion agencja reklamowa ŁódźNida Media - Lifemotion agencja reklamowa Łódź
Zobacz online: www.nidamedia.com.pl