FAQs

ATL/BTL

Dawniej podział działań marketingowych na ATL i BTL był łatwiejszy do sprecyzowania, obecnie specjaliści mają wątpliwości. Do ATL (ang. above the line) zaliczamy reklamę w masowych środkach przekazu tj. telewizja, radio, prasa, plakaty, reklama zewnętrzna.

BTL (ang. Below the line) określane są natomiast mianem reklamy skierowanej do konkretnego odbiorcy np. ulotki, mailing, telemarketing, różnego rodzaju promocje i eventy.

Istnieją zarówno zwolennicy reklam masowy takich jak ATL oraz Ci którzy uważają, że większą skuteczność mają reklamy BTL. Jeśli tylko firmę stać na zainwestowanie w oba działy reklamy, powinny się na to zdecydować, jest to rozwiązanie które daje największą gwarancję odniesienia sukcesu na rynku.

Get in touch with us,
anytime of the day!

We're always on the hunt for new, creative projects. If you want to talk about the ideas for your business, or if you just want to visit us and say hello, don't hesitate to send us a message via the form below.

 • Headquarters Łódź

  Gdańska 126/128
  (building A, 3rd floor)
  90-520, Łódź

  phone: +48 42 307 7999
  mobile: +48 516 096 995
  +48 516 096 996

  e-mail: biuro@lifemotion.pl

 • Branch Warsaw

  Sarmacka 1a
  02-972 Warszawa  mobile: +48 793 706 519
  +48 516 096 995

  e-mail: warszawa@lifemotion.pl

 • Key Account Poznań

  mobile: +48 793 706 519
  e-mail: poznan@lifemotion.pl
  Key Account Wrocław

  mobile: +48 516 096 995
  e-mail: wroclaw@lifemotion.pl